En büyük 5 nükleer kaza.

1. Kyshtym Rusya, 29 Eylül 1957

Bir soğutma aksaması nedeniyle sıvı atık tankında yangın meydana geldi. Patlama sonucu 2,5 metre kalınlığındaki beton parçalanarak yeraltındaki tank havaya uçtu. 70-80 ton yüksek radyoaktif içerikli madde açığa çıktı. Binlerce kilometrekarelik alan yüksek dozda kirlendi. Kaza 1970'lerin ortalarına kadar gizlendi. 7. derecede tehlike yaratan çernobil faciasından sonra, tehlike derecesini 6. dereceye yükseltebilmiş olan yani çernobilden sonra en büyük nükleer facia. olayın sebebi bir soğutma aksaması nedeniyle sıvı atık tankında yangın meydana gelmesi ve patlama sonucu 2,5 metre kalınlığındaki betonun parçalanarak yeraltındaki tankın havaya uçurması. 70-80 ton yüksek radyoaktif içerikli madde açığa çıkmış ve binlerce kilometrekarelik alan yüksek dozda kirlenmiş. 30 kadar yerleşim biriminin adı haritadan silindi.

2. Sellafield İngiltere, 10 Ekim 1957


İngiliz nükleer programına plütonyum üreten Windscale Reaktör1'de yangın çıktı. Saatlerce yandı, radyoaktif maddeler havaya karıştı. Radyoaktif bulutlar İsviçre'ye kadar ulaştı. Yerel olarak radyoaktivite ile kirlenmiş binlerce litre süt imha edildi. Kazanın detayları, hala İngiliz devleti gizlilik kanunları çerçevesinde saklanmaktadır.
Radyasyonun bulaştığı düşünülen yüzlerce ton gıda maddesi imha edilmiş ve olayda 160 kg  plütonyumun etrafa dağıldığı düşünülmekte.  Kaza Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği seviyesi 6 olarak değerlendirildi.
Kazanın detayları, hala İngiliz devleti gizlilik kanunları çerçevesinde saklanmaktadır.

3, Harrisburg Pensilvanya ABD, 28 Mart 1979


İnsan hataları ve teknik hataların birleştiği kazada çekirdekte meydana gelen kısmi erime Three Mile Adası Santrali 2 numaralı reaktörde meydana geldi. Radyoaktif gazlar açığa çıktı ve yaklaşık 3500 çocuk ve hamile kadın tahliye edildi.

4. Çernobil Ukrayna, 26 Nisan 1986

Çernobil Ukrayna, 26 Nisan 1986

Çernobil nükleer santralinde 4 numaralı reaktörde güvenlik testi sırasında operatörler çekirdek erimesine neden oldu. Patlama çok büyüktü, 1000 tonluk çatıyı uçurarak Avrupa'yı radyoaktif bulutlara maruz bıraktı. Ukrayna ve Belarus'ta çok geniş araziler radyoaktif kirlenmeye maruz kaldı. Radyoaktivitenin uzun vadeli etkileri özellikle çocuklarda yeni görülmeye başladı.
 Çernobil’in 10 Yıllar Süren Etkileri
Çernobil Faciası, başta Ukrayna olmak üzere, Rusya, Beyaz Rusya ve bütün  Avrupa’yı etkileyen geniş çaplı bir felaket olmuştur. Facia’nın ardından açığa çıkan radyoaktif maddeye en çok maruz ülke ise Bulgaristan’dır. İngiltere’nin Galler bölgesi de facianın etkilerini hissetmiştir.

Çernobil Faciası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini oldukça hissettirmiştir. Coğrafi konum itibariyle Karadeniz’e komşu olan Türkiye, Çernobil’in olumsuz etkilerinden payını almıştır. Özellikle Karadeniz sahil şeridinde bulunan illerde sıklıkla rastlanan kanser vakalarının nedeni Çernobil Faciası’na atfedilmektedir. O dönemde Karadeniz bölgesinde yetişen tarım ürünlerinin özellikle de çayın tüketilmesinin tehlikeli olduğu gündeme gelmiştir. Fakat Çernobil sonrasında hafızalara kazınan bir başka olay da, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral’ın medyanın gözü önünde çay içerek çayda tehlike olmadığını vurgulamak istemesidir. 

 Gözler Nükleer Santral’in İşletmecisi “Rosatam” a Çevrildi
Etkileri onlarca yıl sürecek olan bu büyük patlamanın gerçekleştiği şirketin işletmecisi Rosatam’dı ve Çernobil, Rosatam’ın ilk nükleer kazası değildi. Yarısı devlete ait olan bu Rus şirketi (Rosatam),  Mayak Nükleer Atık İşleme tesisini kurmuştu ve aksilikler bu tesisin peşinİ bırakmamıştı. 1957 yılında ilk büyük kazasını geçirmişti. 

 Her Şey Deney Yapmak İçindi
Deney yapmak amacıyla, kazanın gerçekleştiği tarihten 1 gün önce reaktörün gücü yarıya düşürülmüştü. Amaç, reaktörün beklenmedik bir şekilde durması halinde buhar türbinlerinin ne kadar süre boyunca güvenli bir şekilde çalışabileceğini saptamaktı. Fakat güvenlik sistemlerinin bağlantısı kesilmiş ve türbinlere ulaşan buhar da kesilmişti. Bu şekilde hararetlenen dolaşım pompalarının ve reaktörün kontrolü kaybedildi. 

 Rosatam’ın Mersin’de Nükleer Santral Açma Projesi
Mersin Akkuyu’da Nükleer Santral açma girişiminde bulunan Rosatam’ın Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu’nu almaksızın santral kurma girişimlerini başladığı iddia edilmiştir. Rosatam şirketine ait çalışma  makinelerinin izne tabi olmayan alanlarda faaliyet sürdürdüğü yönündeki haberler gündeme gelmiştir. Bu olay üzerine Türkiye’de Rosatam şirketinin kurması beklenen santrale yönelik tepkiler artmıştır. Daha önce 2 kez Çevre Bakanlığı’na arz ettiği 2 raporu da geri çevrilen şirket, 3. kez rapor sunma çalışmasındadır. 

 Santralde Çalışan Teknisyenler
Çernobil Faciası gerçekleştiğinde santralde çalışan teknisyenlerden bazıları ortaya çıkan radyoaktif gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitirmişlerdir. Ayrıca kazadan sonra oluşan yıkıntı temizlemek üzere olay yerine gelen 200 bin işçi görevlendirilmiş ve yaklaşık 1 yıl sürecek olan o temizlikte 131 işçi radyoaktif gazdan ötürü hayatını kaybetmiştir. Kazada hayatını yitiren teknisyenlerden bazıları şunlardır:

Victor Lopatyuk: Santralin elektrik teknisyenlerindendi ve akut radyasyon zehirlenmesinden dolayı faciadan 22 gün sonra hayatını kaybetti.

Shashenok: Faciada sonra ölen ikinci teknisyendir. Faciadan 5 saat sonra hayatını kaybetmiştir. 

 Teknisyenler Tehlikeyi Anlamışlardı
Reaktörün olağan dışı ısındığını fark eden teknisyenler, denetim çubuklarını, soğutma amacıyla devreye soktularsa da bu büyük kazanın gerçekleşmesini önleyemediler. İlk patlama saat 01:23 sularında; ikinci patlama ise sadece 3 dakika sonra gerçekleşmişti. Isınma sonucunda ortaya çıkan yoğun buhar, güçlü basınç ile birlikte santral binasının tepesini uçurdu, böylece bütün santral alevler içinde kaldı. Bu olay fotoğraf karelerine öyle canlı ve sıcak bir şekilde yansımıştı ki insanların zihinlerinde Çernobil dendiğinde hep o alevlerin yükseldiği sahne iz bırakmıştır. 

5. Tokaimura Japonya, 30 Eylül 1999


Yakıt üretim tesisinde iki çalışan çok fazla sıvı uranyum çözeltisini güvenlik kurallarını ihlal edecek biçimde karıştırdı. Zincirleme reaksiyon başladı ve radyoaktif madde yayıldı. Üç çalışanın ikisi birkaç ay sonra radyasyon hastalığından öldü, 400'den fazla insan çeşitli seviyelerde radyasyona maruz kaldı. Bir yıl sonra pahalı bakım masraflarından kaçınmak için, çok önemli güvenlik raporlarıyla oynandığı anlaşıldı.
30 Eylül 1999 tarihinde, Japonya’nın başkenti Tokyo’nun hemen dışındaki Tokaimura nükleer santralinde, üç yıldır aktif olmayan bir reaktör için yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyum hazırlandı. Ancak bu seviyede zenginleştirilmiş uranyum ile çalışma konusunda yeterli deneyime sahip olmayan çalışanlar, uygun olamayan bir çökeltme tankına izin verilenin çok üzerinde uranyum koydu. Tankın boşaltılması ile kritik zincirleme reaksiyon durduruldu; ancak bu süre zarfında maruz kaldıkları radyasyon sebebiyle iki işçi hayatını kaybetti. 400’e yakın kişi ciddi oranda radyasyona maruz kaldı. Yapılan incelemede bazı güvenlik önlemlerinin pahalı olduğu için uygulanmadığı anlaşıldı. . Olay Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği (INES) skalasında 4 puanla değerlendirildi.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Text-To-Speech Yazı Okuma Aracı (Yazıyı sese Çevir)

Ücretsiz Backlink Edinebileceğiniz Pagerankı Yüksek siteler

En Çok Kazandıran, Kesin Ödeme Yapan PTC, Anket, Reklam Siteleri 2016