Blogger Etiket Ayarlı Son Yayınlar Kayan Başlıklar Eklentisi

Blogger  sitenizde son yayınların kayarak geçmesini isterseniz bu eklentiyi  kullanabilirsiniz.eklenmesi  çok basit HTML/Javascript widgeti olarak ekleyebilirsiniz.


başlıkların kayma hızını ayarlayabilirsiniz.

tıklanınca aynı pencere yada yeni pencerede açılmasını sağlayabilirsiniz.

genişlik otomatik olarak kendisi ayarlanır.headerin altına yada kenar çubuğuna veya footer a ekleyebilirsiniz.


Demo:

KOD:

        <script type="text/javascript">

        function RecentPostsScrollerv2(json)

        {

           var sHeadLines;

           var sPostURL;

           var objPost;

           var sMoqueeHTMLStart;

           var sMoqueeHTMLEnd;

           var sPoweredBy;

           var sHeadlineTerminator;

           var sPostLinkLocation;

           try

           {  

           sMoqueeHTMLStart = "\<MARQUEE onmouseover=\"this.stop();\" onmouseout=\"this.start();\" ";  

          

           if( nWidth)

           {

            sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " width = \"" + nWidth + "%\"";

           }

           else

           {

            sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " width = \"100%\"";

           }


           if( nScrollDelay)

           {

            sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " scrolldelay = \"" + nScrollDelay + "\"";

           }

           if(sDirection)

           {

            sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " direction = \"" + sDirection + "\"";

           

            if(sDirection == "left" || sDirection =="right")

            {

             //For left and right directions seperate the headilnes by two spaces.

             sHeadlineTerminator = "&nbsp;&nbsp;";

            }

            else

            {

             //For down and up directions seperate headlines by new line

             sHeadlineTerminator = "\<br/\>";

            }

           }

           if(sOpenLinkLocation =="N")

           {

            sPostLinkLocation = " rel= \"external\" ";

           }

           else

           {

            sPostLinkLocation = " ";

           }

           sMoqueeHTMLEnd = "\</MARQUEE\>"

           sHeadLines = "";

          

           for(var nFeedCounter = 0; nFeedCounter < nMaxPosts; nFeedCounter++)

           {

            objPost = json.feed.entry[nFeedCounter];

            for (var nCounter = 0; nCounter < objPost.link.length; nCounter++)

              {

                         if (objPost.link[nCounter].rel == 'alternate')

             {

                            sPostURL = objPost.link[nCounter].href;

                            break;

                }

               }

             sHeadLines = sHeadLines + "\<b\>"+sBulletChar+"\</b\> \<a " + sPostLinkLocation + " href=\"" + sPostURL + "\">"  + objPost.title.$t + "\</a\>" + sHeadlineTerminator;

           }

           sPoweredBy = " \<a tareget =\"_blank\" href=\"/\"\>\</a\>";

          

           if(sDirection == "left")

           {

            //

            sHeadLines = sHeadLines + "&nbsp;" +  sPoweredBy;

           }

           else if(sDirection == "right")

           {

            sHeadLines = sPoweredBy +  "&nbsp;" + sHeadLines ;

           }

           else if(sDirection == "up")

           {

            sHeadLines = sHeadLines + "\<br/\>" +  sPoweredBy;

           }

           else

           {

            //For down and up directions seperate headlines by new line

            sHeadLines = sPoweredBy + "\<br/\>" +  sHeadLines;

           }

           document.write(sMoqueeHTMLStart + sHeadLines + sMoqueeHTMLEnd )

          

           }

           catch(exception)

           {

            alert(exception);

           }

        }

        </script><script>

         var nMaxPosts = 15; var sBgColor; var nWidth; var nScrollDelay = 115; var sDirection="left"; var sOpenLinkLocation="N"; var sBulletChar="»";

        </script> <script src="http://blogadi.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Etiketadi?alt=json-in-script&amp;callback=RecentPostsScrollerv2">

        </script>

Düzenlemeler:

        rel= \"external\"   bu kodun yerine target= \"_blank\"  yazarsanız tıklanınca yeni sayfada  açılır.

         nMaxPosts = 15;  kayacak yayın sayısı

         nScrollDelay = 115;   kayma hızı (sayıyı küçültürseniz hızlanır,büyütürseniz yavaşlar)

         sDirection="left";            kayma yönü(left:sol, right: sağ)

         sBulletChar="»";          yayın başlıkları arasındaki işaret,tire,yıldız vs. bırakabilirsiniz.

     <script src="http://blogadi.blogspot.com/feeds/posts/default/-/etiketadi?alt=json-in-script&amp;callback=RecentPostsScrollerv2">  eğer etiket yayını istemiyorsanız /-/etiket  bunu silin. böylece son yayınlar görünür.

 Muyuta.com


Yorumlar

Yorum Gönder

Yorumlarınızı bekliyorum

Bu blogdaki popüler yayınlar

Text-To-Speech Yazı Okuma Aracı (Yazıyı sese Çevir)

Ücretsiz Backlink Edinebileceğiniz Pagerankı Yüksek siteler

En Çok Kazandıran, Kesin Ödeme Yapan PTC, Anket, Reklam Siteleri 2016