• home
Home » » Blogger Etiket Ayarlı Son Yayınlar Kayan Başlıklar Eklentisi

Blogger Etiket Ayarlı Son Yayınlar Kayan Başlıklar Eklentisi

Blogger  sitenizde son yayınların kayarak geçmesini isterseniz bu eklentiyi  kullanabilirsiniz.eklenmesi  çok basit HTML/Javascript widgeti olarak ekleyebilirsiniz.

başlıkların kayma hızını ayarlayabilirsiniz.
tıklanınca aynı pencere yada yeni pencerede açılmasını sağlayabilirsiniz.
genişlik otomatik olarak kendisi ayarlanır.headerin altına yada kenar çubuğuna veya footer a ekleyebilirsiniz.

Demo:

KOD:
<script type="text/javascript">
function RecentPostsScrollerv2(json) 
{
var sHeadLines;
var sPostURL;
var objPost;
var sMoqueeHTMLStart;
var sMoqueeHTMLEnd;
var sPoweredBy;
var sHeadlineTerminator;
var sPostLinkLocation;
try
{
sMoqueeHTMLStart = "\<MARQUEE onmouseover=\"this.stop();\" onmouseout=\"this.start();\" ";
if( nWidth)
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " width = \"" + nWidth + "%\"";
}
else
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " width = \"100%\"";
}

if( nScrollDelay)
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " scrolldelay = \"" + nScrollDelay + "\"";
}
if(sDirection)
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " direction = \"" + sDirection + "\"";
if(sDirection == "left" || sDirection =="right")
{
//For left and right directions seperate the headilnes by two spaces. 
sHeadlineTerminator = "&nbsp;&nbsp;";
}
else
{
//For down and up directions seperate headlines by new line
sHeadlineTerminator = "\<br/\>";
}
}
if(sOpenLinkLocation =="N")
{
sPostLinkLocation = " rel= \"external\" ";
}
else
{
sPostLinkLocation = " ";
}
sMoqueeHTMLEnd = "\</MARQUEE\>"
sHeadLines = "";
for(var nFeedCounter = 0; nFeedCounter < nMaxPosts; nFeedCounter++)
{
objPost = json.feed.entry[nFeedCounter];
for (var nCounter = 0; nCounter < objPost.link.length; nCounter++) 
  {
                if (objPost.link[nCounter].rel == 'alternate') 
{
                  sPostURL = objPost.link[nCounter].href;
                  break;
    }
    }
  sHeadLines = sHeadLines + "\<b\>"+sBulletChar+"\</b\> \<a " + sPostLinkLocation + " href=\"" + sPostURL + "\">"  + objPost.title.$t + "\</a\>" + sHeadlineTerminator;
}
sPoweredBy = " \<a tareget =\"_blank\" href=\"/\"\>\</a\>"; 
if(sDirection == "left")
{
//
sHeadLines = sHeadLines + "&nbsp;" +  sPoweredBy;
}
else if(sDirection == "right")
{
sHeadLines = sPoweredBy +  "&nbsp;" + sHeadLines ;
}
else if(sDirection == "up")
{
sHeadLines = sHeadLines + "\<br/\>" +  sPoweredBy;
}
else
{
//For down and up directions seperate headlines by new line
sHeadLines = sPoweredBy + "\<br/\>" +  sHeadLines;
}
document.write(sMoqueeHTMLStart + sHeadLines + sMoqueeHTMLEnd )
}
catch(exception)
{
alert(exception);
}
}
</script><script>
 var nMaxPosts = 15; var sBgColor; var nWidth; var nScrollDelay = 115; var sDirection="left"; var sOpenLinkLocation="N"; var sBulletChar="»"; 
</script> <script src="http://blogadi.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Etiketadi?alt=json-in-script&amp;callback=RecentPostsScrollerv2">
</script>
Düzenlemeler: 
rel= \"external\"   bu kodun yerine target= \"_blank\"  yazarsanız tıklanınca yeni sayfada  açılır.
 nMaxPosts = 15;  kayacak yayın sayısı
 nScrollDelay = 115;   kayma hızı (sayıyı küçültürseniz hızlanır,büyütürseniz yavaşlar)
 sDirection="left";            kayma yönü(left:sol, right: sağ)
 sBulletChar="»";          yayın başlıkları arasındaki işaret,tire,yıldız vs. bırakabilirsiniz.
 <script src="http://blogadi.blogspot.com/feeds/posts/default/-/etiketadi?alt=json-in-script&amp;callback=RecentPostsScrollerv2">  eğer etiket yayını istemiyorsanız /-/etiket  bunu silin. böylece son yayınlar görünür.
 Muyuta.com

1 yorum: